Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Κι αν το κλαδέψεις το δεντρό, αυτό πάλι θ΄ανθίσει

Κι αν το κλαδέψεις το δεντρό, αυτό πάλι θ΄ανθίσει και θα γιομίσει λούλουδα γιατί το ΄χει στη φύση.

Λεφτά δεν έχω να σκορπώ, ετσά ξοδιάζω άλλα

Λεφτά δεν έχω να σκορπώ, ετσά ξοδιάζω άλλα γιατί στην τσέπη δε χωρούν αισθήματα μεγάλα.

Μα όνειρα κι ανέ θωρώ στον ύπνο πότε-πότε

Μα όνειρα κι ανέ θωρώ στον ύπνο πότε-πότε μεταξυπνώ και τίποτα δε μοιάζει όπως τότε.